PODCZAS SZKOLENIA

 • nauczysz się prawidłowego planowania implanto-protetycznego
 • nauczysz się dokładnej analizy badania tomografii cyfrowej CBCT
 • nauczysz się obsługi jednego z najbardziej innowacyjnych programów do analizy badań CBCT
 • poznasz najlepszy z dostępnych system szablonów chirurgicznych MGuide

PROGRAM

Temat: Planowanie implantologiczne

 1. Część teoretyczna:
  • sposoby planowania leczenia implantoprotetycznego kiedyś i dziś
  • znaczenie diagnostyki CBCT w planowaniu leczenia
  • zasady poprawnego planowania w implantologii
  • rola stabilizacji pierwotnej i co może ona wnieść do naszego postępowania
  • leczenie implantologiczne w prostych i złożonych przypadkach
  • wykorzystanie szablonów implantologicznych i korzyści płynące z ich zastosowania
 1. Część praktyczna:
  • analiza zdjęcia tomograficznego ze wskazaniem kluczowych elementów
  • wytyczenie przebiegu kanału nerwu zębodołowego dolnego
  • określenie optymalnej wielkości implantów
  • opracowanie raportu implantologicznego
  • analiza gęstości kości w różnych płaszczyznach
  • określenie potrzebnej objętości materiału kościozastępczego
  • implantacja z użyciem szablonów MGuide na modelach

PROWADZĄCY

lek. dent. Marcin Budzyński

Ukończył w 2013 studia stomatologiczne na Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od początku swojej drogi zawodowej związany jest z jedną z najnowocześniejszych klinik stomatologicznych w Polsce. Pasjonuje się implantologią i periodontologią. Wiedzę z tych dziedzin pozyskuje na rozlicznych szkoleniach i konferencjach zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Ucząc się od najlepszych specjalistów oraz wdrażając wiedzę teoretyczną w praktyce, szybko zauważył konieczność kompleksowego podejścia do planowania leczenia odtwórczego wspomaganego cyfrowym planowaniem i komputerową nawigacją podczas zabiegów.

lek. dent. Bartosz Mulawa

Absolwent Wydziału Lekarskiego, Oddziału Stomatologii,  CM UJ w Krakowie. W 2014 roku ukończył Akademię Garmedu nabywając umiejętności implantologiczne.
Uczestnik licznych kursów w Polsce i zagranicą z dziedziny implantologii, regeneracji kości, zarządzania tkankami miękkimi i protetyki.  Doktor Bartosz od 2016 roku prowadzi w Warszawie własną klinikę „Stomatologia Bartosz Mulawa Create Your Smile”, w której zajmuje się planowaniem leczenia, implantologią, chirurgią oraz protetyką. Kładzie nacisk na małoinwazyjną stomatologię. W planowaniu leczenia wykorzystuje między innymi DSD (Digital Smile Design), szablony chirurgiczne oraz CGF (Concentrated Growth Factors). Prywatnie doktor  aktywnie spędza czas wolny biegając i podróżując. Dr Bartosz Mulawa jest członkiem Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej PASE.

TERMINY

22.02.2019

KRAKÓW

08.03.2019

GDAŃSK

27.03.2019

KATOWICE

30.03.2019

LUBLIN

8.10.2019

WARSZAWA

25.10.2019

BIAŁYSTOK

06.11.2019

POZNAŃ

11.12.2019

ŁÓDŹ