FOTORELACJA ZE SPOTKANIA MCENTER

Dn. 14 listopada 2015 roku w siedzibie MIS Poland odbyło się szkolenie z zakresu Digital Dentistry. Uczestnicy nabywali umiejętności korzystania z innowacyjnego oprogramowania MGuide.