BONDBONE – MATERIAŁ WIĄŻĄCY DO PRZESZCZEPU

BondBone to innowacyjny materiał syntetyczny do przeszczepu kości, który składa się z dwufazowego siarczanu wapnia. Ze względu na nowatorski proces technologiczny, BondBone posiada doskonałe właściwości. Początkowa giętkość pozwala na szybkie ustawienie, a obecność krwi i śliny nie ma na nic wpływu.

Doskonale wiążący i samodzielny

BondBone jest wchłanialnym materiałem osteokonduktywnym do przeszczepu kości, łącząc najlepsze cechy półwodnego i odwodnionego siarczanu wapnia w jeden unikalny produkt. W połączeniu z innymi produktami do augmentacji, BondBone działa jako środek wiążący w celu poprawy stabilności przeszczepu i zwiększenia objętości i skuteczności przeszczepu kostnego.

BondBone można stosować jako wysoce skuteczny materiał do procedury konserwacji gniazda i augmentacji małych defektów.

Informacje techniczne

bondbone-4

Czysty dwufazowy siarczan wapnia

bondbone-5

Optymalny czas pracy 3-5 minut

bondbone-6

Wariant 1 – samodzielny – materiał wszczepialny

bondbone-7

Wariant 2 – kompozyt – mieszanina z innymi biomateriałami

bondbone-8

46% porowatość

bondbone-9

Plastyczny i cementujący

bondbone-10

Wysoce sztywny

bondbone-11

Objętość 0,5cc/1cc

bondbone-12

Na działanie nie wpływa krew i ślina

bondbone-13

Zawartość opakowania

bondbone-14

  • Strzykawki z BondBonem
  • Sterylne igły
  • Sterylne strzykawki
  • Instrukcja użycia
  • Ulotka z procedurą

Cechy BOND BONE

Doskonały środek wiążący: BondBone stanowi doskonały środek wiążący dla innych sypkich materiałów do augmentacji. To ułatwia użycie i zapobiega migracji cząstek, wspierając osiąganie przewidywalnych rezultatów.
Wszechstronny: BondBone może być stosowany jako materiał wiążący w przeszczepie z kompozytu lub z niego samego. Wzmacnia inne materiały do augmentacji większych defektów lub może być użyty sam w przypadku mniejszych defektów oraz procedury konserwacji gniazda. BondBone może być również stosowany jako bariera w stosunku do innych materiałów augmentacyjnych.
Łatwy w użyciu: Początkowo giętki BondBone, wiąże się w ciągu 2-5 minut, dzięki czemu następuje znaczące skrócenie czasu zabiegu i doskonałe wykonanie.
Doskonała stabilność: Na ustawienie nie ma wpływu krew I ślina.
Czysty i bezpieczny: BondBone nie zawiera innych komponentów niż siarczan wapnia.
Osteokonduktywny: unikalna porowata struktura BondBone umożliwia przedostawanie się czynników wzrostu poprzez mikropory oraz angiogenezę i proliferację komórkową poprzez jego makropory.
Całkowicie ulega resorpcji: BondBone całkowicie ulega resorpcji, pozostawiając nowo zregenerowaną naturalną kość.

Procedura do kompozytu – mieszanina z innym biomateriałem

bondbone-15

Zmieszać 2 części BondBona z 1 częścią granulatu innego biomateriału

bondbone-16

Namoczyć roztworem soli fizjologicznej

bondbone-17

Namoczyć roztworem soli fizjologicznej

bondbone-18

Napełnić strzykawkę z uzyskaną mieszaniną

bondbone-19

Wypełnij miejsce ubytku kostnego

bondbone-20

Ukształtuj, potem przyłóż suchą jałową gazę na 3-5 sekund

bondbone-21

Przyłóż mokrą jałową gazę na 2 minuty

Procedura do samodzielnego użycia

bondbone-22

Zdjąć zewnętrzną zatyczkę ze strzykawki

bondbone-23

Wstrzyknąć roztwór soli fizjologicznej do strzykawki z BondBonem

bondbone-24

Odcisnąć nadmiar płynu

bondbone-25

Zdjąć ze strzykawki główną zatyczkę

bondbone-27

Odsączyć nadmiar płynu za pomocą gazy przez 3-5 sekund

bondbone-28

Wypełnij miejsce ubytku kostnego

bondbone-29

Ukształtuj, potem przyłóż suchą jałową gazę na 3-5 sekund

bondbone-30

Przyłóż mokrą jałową gazę na 2 minuty