Gelcide

GELCIDE - antybiotyk miejscowy do leczenia kieszonek przyzębnych

Ponieważ Gelcide jest podawany w formie płynu bezpośrednio na miejsce infekcji, preparat szczególnie nadaje się do zapobiegania uszkodzeniom otaczających tkanek kostnych. Jego wyjątkowy skład umożliwia mu szybką penetrację do dna kieszonki, w której następnie ulega żelowaniu, podczas gdy na powierzchni tworzy zwartą powłokę, która praktycznie zamyka ranę. Własności te umożliwiają łatwe aplikowanie przy jednoczesnym zapewnieniu utrzymania substancji aktywnych w miejscu infekcji.

Obecne terapie SRP są mniej skuteczne ze względu na częste nieprzestrzeganie przez pacjentów zaleceń lekarskich. Gelcide daje lekarzowi pełną kontrolę nad procesem leczenia i w efekcie zwiększa pewność uzyskania wymaganych wyników leczenia.

Wyjątkowe składniki Gelcide są powoli uwalniane w skutecznym stężeniu w czasie od 8 do 10 dni. Powłoka jest przepuszczalna, ale nierozpuszczalna dla płynów – co chroni kieszonkę przed dalszym narażeniem na bakterie występujące w jamie ustnej oraz późniejszym podrażnieniem i zakażeniem.

To opatentowane rozwiązanie zapewnia efektywne uzupełnienie standardowego leczenia SRP. Zwiększa odsetek terapii zakończonych powodzeniem, pomaga zapobiegać wczesnej resorpcji kości i potencjalnemu przemieszczeniu dziąsła – co prowadzi do przewidywalnych wyników terapii i zwiększenia zadowolenia pacjentów.

Dlaczego Gelcide?

Łatwość stosowania:

 • Płynna mikstura, która dociera głęboko do kieszonki przyzębowej.
 • Po naniesieniu Gelcide „uszczelnia” kieszonkę, zestalając się w formie żelu po kontakcie z płynami, a zatem pozostaje w kieszonce i działając jak powłoka podczas kontaktu z powietrzem na poziomie dziąsła.
 • Nie jest konieczne stosowanie żadnych dodatkowych narzędzi do iniekcji: w zestawie są wszystkie elementy.
 • Przewidywalne skutki terapii, także u pacjentów niewypełniających zaleceń lekarza – aplikacja preparatu podczas wizyty.

Poprawa skuteczności w czasie:

 • Wysoce skuteczny przeciwko szerokiemu spektrum bakterii gram+ i gram- w wyniku działania antybiotyku piperacyliny.
 • Zapobiega wystąpieniu oporności bakterii wywołanej przez beta-laktamazy dzięki dodaniu tazobaktamu.
 • Biodegradowalny i zachowujący aktywność przeciwbakteryjną przez 8 do 10 dni.
 • Po wymieszaniu zachowuje aktywność przez 2 tygodnie.

Korzyści z zastosowania

Dla pacjentów:

 • Brak działań niepożądanych ze względu na 100-krotnie wyższy poziom stężenia substancji aktywnej w obszarze poddziąsłowym w porównaniu z terapią ogólnoustrojową.
 • Mechanizm powolnego uwalniania i przeprowadzenie aplikacji w placówce gwarantuje przewidywalność terapii u pacjentów nieprzestrzegających zaleceń pozabiegowych.
 • Wyjątkowa, trwała powłoka preparatu nie wymusza na pacjentach zmiany swoich nawyków związanych z jedzeniem czy piciem przez cały czas terapii.

Dla lekarza:

 • Zwiększenie skuteczności leczenia, ponieważ lekarz ma większą kontrolę nad terapią.
 • Dentysta buduje zaufanie i lojalność pacjenta, oferując nowoczesne terapie, co prowadzi do znacznie mniejszej ingerencji w codzienne życie pacjenta.
 • Zwiększanie przychodów przy niewielkim wzroście obciążenia pracą.

Sposób użycia

Usunąć cały płyn za pomocą strzykawki z ostrą kaniulą.

Wstrzyknąć ciecz do pojemnika z proszkiem.

Wstrząsnąć butelką dopóki proszek nie rozpuści się całkowicie.

Pobrać ilość roztworu potrzebną do leczenia.

Wymienić ostrą kaniulę na tępo zakończoną kaniulę.

Do leczenia kieszonek przyzębnych: zgiąć tępo zakończoną kaniulę, na wzór sondy periodontologicznej, a następnie wprowadzać ją do momentu osiągnięcia dna kieszonki. Następnie należy zastosować roztwór i całkowicie wypełnić kieszonkę aż do brzegu dziąsła.

Wyjąć kaniulę i wysuszyć obszar strumieniem powietrza przez 10 sekund.

W leczeniu nacięć, urazów po ekstrakcji, szwów lub innych ran błony śluzowej jamy ustnej: ostrożnie osuszyć obszar dotknięty chorobą i nałożyć roztwór błonotwórczy.

Wpisać datę na butelce. W aktach pacjenta należy zanotować datę podania i numer partii, aby zapewnić odpowiednią identyfikowalność produktu.

Uwaga! Niewykorzystany roztwór może być używany do dwóch tygodni, jeśli jest przechowywany w miejscu bez dostępu światła i w temperaturze 4°C.