Implaline

IMPLALINE – szybka reakcja na periimplantitis może zapobiec utracie implantu

Wg badań, częstość występowania periimplantitis w jej różnych odmianach może wynosić od 10 do 60% przypadków, wpływając na wszystkie typy implantów i połączeń. Wkrótce periimplantitis stanie się jednym z najczęściej występujących problemów stomatologicznych, a sposób jego leczenia będzie punktem różnicującym gabinety stomatologiczne.

Jak działa Implaline?

Ekskluzywna formuła Implaline z kwasem hialuronowym o dużej gęstości tworzy barierę obejmującą ranę na dotkniętym obszarze aby ułatwić gojenie. Jednak, aby uniknąć ataku bakterii na warstwę ochronną, HA łączy się z miejscowo aktywnym adiuwantem, aby zapewnić zachowanie jego aktywności fizycznej przez cały czas trwania leczenia.

*Nie dołączony
**Regeneracja kości w dużym stopniu zależy od rodzaju ubytku, techniki regeneracji i użytego materiału. Odchylenie standardowe wyniosło 2,04 mm.

Dlaczego piperacylina i tazobaktam fizycznie chronią przed działaniem ze strony biofilmu?

Połączenie Piperacyliny i Tazobaktamu okazało się skuteczne przeciwko prawie wszystkim rodzinom bakterii. Biorąc pod uwagę ogromną różnorodność bakterii obecnych w jamie ustnej i kieszonkach zębowych, skutecznym rozwiązaniem w takich przypadkach, jest produkt o szerokim spektrum działania. Piperacylina i Tazobaktam, stosowane w odpowiedniej proporcji, są integralną częścią leczenia IMPLALINE, zapewniając równocześnie ochronę poprzez połączenie z kwasem hialuronowym o dużej gęstości.

IMPLAPROTECT MAX

Zastosowanie Implaprotect:

 • Leczenie stanów zapalnych błony śluzowej wokół implantu (bez utraty kości).
 • Zwiększenie bezpieczeństwa podczas implantacji.
 • Ochrona regenerowanych tkanek w miejscu zaplanowanej implantacji.

Opatentowany protokół leczenia poparty wynikami:

 • Działa jako bariera między tkankami ciała a zarazkami
 • Poprawia aktywność osteogenna i osteoindukcyjna

Zalety produktu:

 • Ochrona leczonego obszaru: znacznie zmniejsza ryzyko infekcji przy jednoczesnym wzmocnieniu regeneracji tkanek.
 • Wspiera zapobieganie utraty masy kostnej u pacjentów ze stanem zapalnym błony śluzowej wokół implantu.
 • Leczenie niechirurgiczne, które w razie potrzeby można przeprowadzić podczas regularnych wizyt.
 • Po założeniu nowego implantu, 100% leczonych przypadków ulega dobrej osseointegracji po 3 do 4 miesiącach.
 • Szybsza regeneracja kości w miejscach poekstrakcyjnych w porównaniu z innymi metodami leczenia.
 • Lepsze wprowadzenie implantu dzięki opatentowanemu przez Implaprotect zastosowaniu kwasu hialuronowego.
 • Szybsze gojenie miejsc po ekstrakcjach zębów.

IMPLACURE

Zastosowanie Implacure:

 • Leczenie periimplantitis bez usuwania implantu, zwiększenie możliwości leczenia oraz znacząca poprawa wyników klinicznych

Opatentowany protokół leczenia poparty wynikami:

 • Doskonałe wyniki długoterminowe: silna redukcja defektów, przy bardzo dobrej estetyce.
 • Wyniki krótko- i średnioterminowe: „doskonałe” wyniki po 8 dniach w 84% przypadków pacjentów i „dobre” w 16%.

Zalety produktu:

 • Zwiększone szanse na uratowanie istniejącego implantu.
 • Szybciej: pacjenci i specjaliści obserwują widoczną poprawę w ciągu pierwszych 24 godzin.
 • Mniejszy dyskomfort dla pacjentów.
 • Kwas hialuronowy wspomaga regenerację kości.
 • Implacure oferuje sprawdzoną i długoterminową skuteczność leczenia stanów zapalnych wokół implantów, pozwala na regularną kontrolę i w razie potrzeby powtórne leczenie.
 • Minimalizuje ryzyko braku przestrzegania zaleceń przez pacjenta.