Ribbond - wiążąca taśma wzmacniająca

Ribbond jest wiążącą taśmą wzmacniającą, która doskonale sprawdza się w bardzo wielu zastosowaniach w stomatologii. Jedyne w swoim rodzaju połączenie właściwości opatentowanego splotu oraz łatwo wiążących się, wysokowytrzymałych włókien zapewnia znacznie większą odporność na łamanie oraz pękanie niż w przypadku jakiegokolwiek innego materiału wzmacniającego.

  • Materiał preferowany przez dwa główne instytuty badawcze w USA.
  • Niezwykła łatwość stosowania i trwałość.
  • Zdolność tworzenia wiązań z wszystkimi kompozytami stomatologicznymi i akrylanami.
  • Udokumentowane wyniki stosowania w warunkach klinicznych.

Zdolność tworzenia wiązań chemicznych

Wyniki weryfikacji charakteru wiązań, jakie Ribbond tworzy z metakrylanem metylu oraz żywicami BisGMA, przedstawiano w takich specjalistycznych pismach jak Journal of Materials Science oraz Plasmas and Polymers. Testy polegające na wyciąganiu z taśmy pojedynczych włókien ukazują adhezję pomiędzy żywicami i włóknami Ribbond poddawanymi działaniu plazmy. Spektroskopia elektronowa do badań składu chemicznego (ESCA) oraz pomiar rozkładu naprężeń w środowisku wilgotnym ukazują zmiany chemiczne zachodzące w taśmie Ribbond pod wpływem plazmy tlenowej.

Opatentowany splot

Opatentowany splot taśmy o poprzecznie wiązanych, zamkniętych ściegach (właściwy dla tkanin filtracyjnych o splocie gładkim) tworzy sieć przeplatających się włókien odporną na pęknięcia dzięki zdolności wielokierunkowego przenoszenia sił. Tkanina ta nie posiada pamięci kształtu, nie rozpada się, nie rozplata ani nie odbija w przypadku cięcia lub kształtowania.

Niezwykła wytrzymałość włókien

Taśma Ribbond składa się z takich samych, wysokowytrzymałych włókien wykonanych z polietylenu o bardzo wysokiej masie cząsteczkowej, jak te stosowane w produkcji kamizelek kuloodpornych. Włókna te są tak wytrzymałe, że do ich cięcia niezbędne są specjalne nożyce (dołączone do „Zestawu podstawowego” [ang. Starter Kit]).

Obraz uzyskany w wyniku badania skaningowym mikroskopem elektronowym, ukazujący połącznie żywicy z włóknami w powiększeniu (x 110 000). Metakrylan metylu przenika wgłębienia utworzone na powierzchni włókna Ribbond pod wpływem schłodzonego tlenu.
Opantentowany splot taśmy.

Ribbond w porównaniu z innymi materiałami

Taśma Ribbond została uznana przez dwa główne instytuty badawcze w Stanach Zjednoczonych (Clinical Research Associates oraz Reality) za najlepszy materiał wzmacniający konstrukcję stomatologiczne, wykonany na bazie włókien. Taśma Ribbond jest najłatwiejsza w zastosowaniu, najtrwalsza, najodporniejsza na łamanie oraz zajmuje wiodącą pozycję wśród najskuteczniejszych materiałów, co wynika z niezależnej dokumentacji. Piśmiennictwo obejmuje opis badania funkcjonowania szyn i mostów wykonanych z taśmy Ribbond na przestrzeni 72 miesięcy, które nie wykazało żadnych przypadków pęknięć tych konstrukcji.

Zdjęcia przedstawiają różnice pomiędzy materiałem Ribbond a innymi materiałami wzmacniającymi na bazie włókien.

Ribbond – producent Ribbond, Inc.

ribbond3

Nie rozplata się i nie posiada pamięci kształtu.

ribbond4

Łatwo układa się do łuku zębowego.

ribbond5

Dostosowuje się kształtem do powierzchni zębów.

Zastosowanie