Geistlich Fibro-Gide®

Geistlich Fibro-Gide® - zwiększenie wolumenu tkanek miękkich

Geistlich Fibro-Gide® jest matrycą na bazie kolagenu wieprzowego, porowatą, resorbowalną i objętościowo stabilną, zaprojektowaną z myślą o regeneracji tkanek miękkich. Matryca Geistlich Fibro-Gide® została stworzona jako alternatywa dla przeszczepów łącznotkankowych uważanych za złoty standard w zabiegach regeneracji tkanek miękkich. Ta kolagenowa matryca przeznaczona jest do regeneracji  tkanek miękkich w obrębie wyrostka zębodołowego wokół naturalnych zębów oraz implantów. Należy ją stosować w gojeniu zamkniętym. Pełni wówczas funkcję rusztowania, które umożliwia zwiększenie grubości tkanek miękkich tam, gdzie jest to klinicznie pożądane.

Skrócony opis sposobu pracy z materiałem

Matryca Geistlich Fibro-Gide® dostarczana jest w postaci gotowej do użycia.

Geistlich Fibro-Gide® można dopasować rozmiarem i grubością tak, aby osiągnąć najbardziej pożądany wynik augmentacji.


Geistlich Fibro-Gide® może być przycinana zarówno na mokro jak i na sucho. W tym celu można użyć nożyczek i/lub skalpela. Użycie skalpela jest zalecane do cięcia na sucho.

Geistlich Fibro-Gide® można zakładać w postaci na sucho lub na mokro, w zależności od preferencji. Do zwilżenia można użyć krwi pacjenta lub sterylnego roztworu soli fizjologicznej.

Podczas ustalania ostatecznych rozmiarów matrycy należy wziąć pod uwagę jej pogrubienie po zmoczeniu. Objętość macierzy po zmoczeniu zwiększa się o około 25%. Z tego względu dobra mobilizacja płata jest kluczowa dla zapewnienia pełnego pokrycia matrycy.

Geistlich Fibro-Gide® nabiera właściwości adhezyjnych po nasiąknięciu krwią i utrzymuje stabilną pozycję po założeniu. Stabilizacja macierzy przez jej przyszycie do leżącej poniżej tkanki zazwyczaj nie jest potrzebne.

Dostępne rozmiary

15 x 20 x 6 mm

Geistlich Fibro-Gide

20 x 40 x 6 mm

Geistlich Fibro-Gide