Geistlich Bio-Oss®

Geistlich Bio-Oss® - naturalny, ksenogenny materiał kostny

Najbardziej ekonomiczny i najbardziej znany na świecie biomateriał do regeneracji kości. W połączeniu z błoną zaporową Geistlich Bio-Gide® stanowi najlepiej na świecie udokumentowany System do Naturalnej, Sterowanej Regeneracji Kości i Tkanek.

Od prawie 26 lat dentyści oraz chirurdzy stomatolodzy stosują Geistlich Bio-Oss® jako część standardowej procedury leczniczej w trakcie zabiegów regeneracji kości. Są to najczęściej na świecie używane biomateriały stosowane w stomatologii regeneracyjnej. Geistlich Bio-Oss® stosowano u prawie 5 milionów pacjentów na całym świecie, co dokumentuje ponad 700 publikacji i doniesienia z praktyk klinicznych.

Geistlich Bio-Oss® jest materiałem o najwyższym stopniu hydrofilności w porównaniu z innymi materiałami regeneracyjnymi. Hydrofilność jest zaś jednym z kluczowych czynników decydującym o biofunkcjonalności i sukcesie klinicznym.

Nowo powstająca kość potrzebuje rusztowania zachowującego się jak szkielet konstrukcji. Materiał kościozastępczy Geistlich Bio-Oss®, dzięki swojej wysoce porowatej strukturze, doskonale spełnia tę funkcję. Dzięki dużemu podobieństwu do tkanki ludzkiej Geistlich Bio-Oss® w sposób idealny pobudza procesy formowania kości oraz gojenia tkanek przebiegające w organizmie człowieka. Podczas gojenia integruje się z tkankami, a następnie, w trakcie procesów metabolicznych zachodzących w ludzkim ciele, ulega stopniowemu rozkładowi.

Wysoki stopień porowatości, taki jaki posiada kość naturalna, przyspiesza proces tworzenia się naczyń krwionośnych oraz migrację komórek kostnych przez sieć dużych, łączących się ze sobą porów. Duża powierzchnia wewnętrzna umożliwia intensywny kontakt z nową tkanką kostną.

Geistlich Bio-Oss® wytwarzany jest z części mineralnej kości wołowych bydła pochodzenia australijskiego. W procesie produkcji usuwa się elementy organiczne, pozostaje jedynie część twarda kości składająca się ze związków wapnia.

Geistlich Bio-Oss® jest oferowany w różnych formach i opakowaniach, jak również w wygodnej w przygotowaniu i aplikacji formie aplikatora – Geistlich Bio-Oss Pen®.

Dlaczego warto wybrać Geistlich Bio-Oss®:

  • duża powierzchnia właściwa (wysoka porowatość)
  • doskonałe właściwości osteokondukcyjne
  • powolna resorpcja przez osteoklasty w procesie naturalnej przebudowy kości
  • duża objętość przy małej wadze materiału
  • najbardziej ekonomiczny materiał do regeneracji kości

Zastosowanie:

  • implantologia
  • periodontologia
  • chirurgia stomatologiczna

Video

Dostępne rozmiary

Biomateriał Geistlich Bio-Oss

granulki małe, średnica 0,25-1mm, opakowanie 0,25g/0,5 cm3

Biomateriał Geistlich Bio-Oss

granulki małe, średnica 0,25-1mm, opakowanie 0,5g/1 cm3

Biomateriał Geistlich Bio-Oss

granulki małe, średnica 0,25-1mm, opakowanie 1g/2 cm3

Biomateriał Geistlich Bio-Oss

granulki małe, średnica 0,25-1mm, opakowanie 2g/4 cm3

Biomateriał Geistlich Bio-Oss

granulki duże, średnica 1-2mm,
opakowanie 0,5g/1,5 cm3

Biomateriał Geistlich Bio-Oss

granulki duże, średnica 1-2mm,
opakowanie 1g/3 cm3

Biomateriał Geistlich Bio-Oss

granulki duże, średnica 1-2mm,
opakowanie 2g/6 cm3

Katalog