Geistlich Bio-Gide® Shape

Geistlich Bio-Gide® Shape jest uprzednio przyciętą membraną kolagenową stworzoną do leczenia zębodołu poekstrakcyjnego. Nowa membrana bazuje na technologii Geistlich Bio-Gide® Perio: większa sztywność pozwala na dłuższy czas pracy z materiałem dla jego dokładniejszego umiejscowienia – to duży wzrost komfortu pracy.

 • Wygodna: nowy kształt specjalnie zaprojektowany dla zachowania grzbietu
 • Łatwa w obsłudze i aplikacji: technologia Geistlich Bio-Gide® Perio dla większej sztywności
 • Gotowa do użycia: skraca czas przygotowania do zabiegu
 • Znacznie większy stopień formowania się kości, gdy membrana Geistlich Bio-Gide® użyta jest do zabezpieczenia Geistlich Bio-Oss® w uszkodzonym zębodole poekstrakcyjnym.

Zachowanie grzbietu: przewidywalne rozwiązanie

Z biomateriałami Geistlich znacznie większa objętości grzbietu zostaje zachowana po 4 miesiącach od ekstrakcji zęba.

Spontaniczne leczenie

 • Około 50% objętości wyrostka zębodołowego jest utracona po 6 miesiącach (poziomo 29-63%, pionowo 11-22%).
 • Bez wsparcia kości, tkanka policzkowa oraz tkanka miękka w zębodole zapada się. Naturalna formacja nowej kości w zębodole nie kompensuje utraty objętości wyrostka zębodołowego.

Zachowanie grzbietu z Geistlich Bio-Oss® oraz Geistlich Bio-Gide®

 • Zapobiega dalszej augmentacji kości w miejscu implantu w ponad 90% przypadków.
 • Osiąga kontur grzbietu, który pozwala na łatwiejsze wstawienie implantu lub służy jako wystarczająca baza do odnowienia grzbietu.

Spontaniczne gojenie się

Spontaniczne gojenie się: bez kości wspomagającej, tkanka policzkowa oraz wargowa opada.

Utrzymanie grzbietu

Utrzymanie grzbietu z Geistlich Bio-Oss® Collagen i Geistlich Bio-Gide®.

Zastosowanie

Membrana Geistlich Bio-Gide® Shape poowinna być zawsze użyta z substytutem kości takim jak Geistlich Bio-Oss® lub Geistlich Bio-Oss® Collagen. Aplikacja membrany Geistlich Bio-Gide® Shape jest łatwa:

 • Ząb zostaje usunięty i podjęte zostają standardowe procedury chirurgiczne (kiretaż, deepitelizacja itp.).
 • Długi pasek Geistlich Bio-Gide® Shape powinien zostać umieszczony tak, aby zakryć ubytek kostny w kieszonce, jeśli wystąpił. Tym samym gęsta powierzchnia membrany powinna zostać skierowana ku tkance miękkiej, a szorstka powierzchnia w stronę ubytku.
 • Należy umieścić membranę bez uprzedniego zwilżenia w zębodole poekstrakcyjnym.
 • Ubytek wypełniony jest materiałem kościozastępczym, takim jak autologiczna kość, bądź jej substytut (na przykład Geistlich Bio-Oss®/Geistlich Bio-Oss® Collagen).
 • Aby zamknąć zębodół, oba skrzydełka membrany Geistlich Bio-Gide® Shape powinny być zawinięte pod błoną śluzową, umiejscowione mezjalnie i dystalnie od kieszonki ubytku.
 • Górne skrzydełko powinno być zawinięte językowo/podniebieniowo pomiędzy tkankę miękką a ścianę kości.
 • Przytwierdzenie membrany (np. szwem materacowym) na górze jest wskazane, aby uniknąć jej przemieszczania w skutek obciążenia ścinającego lub mobilizacji.

Ogólne zasady sterylnego obchodzenia się z membraną oraz zażywania leków przez pacjenta powinny być przestrzegane, kiedy używa się Geistlich Bio-Gide® Shape.

Atraumatyczna ekstrakcja zęba 22 z Benex® Extraction Kit.

Kontrola kieszonki poekstrakcyjnej sondą periodontologiczną pokazuje policzkową utratę kości.

Natywna dwuwarstwowa membrana kolagenowa* jest umieszczona policzkowo na wewnętrznej ścianie dziąsłowej, lekko wystając z kości wyrostka zębodołowego.

Geistlich Bio-Oss® Collagen wypełnia kieszeń aż do wysokości tkanki miękkiej. Pomocne może być pocięcie Geistlich Bio-Oss® Collagen i umieszczanie go w kieszonce kawałek po kawałku.

Kieszeń zamykana jest natywną dwuwarstwową membraną kolagenową. Wypełnione miejsce jest ustabilizowane bez naprężeń, dzięki krzyżowemu szyciu.

Sytuacja kliniczna 3 miesiące po ekstrakcji zęba.

Odbudowa z protezą przytwierdzaną żywicą po 3 miesiącach od ekstrakcji zęba.

*W tym przypadku Geistlich Bio-Gide® Perio (16×22 mm) przycięty był do kształtu Geistlich Bio-Gide® Shape.

Dostępne rozmiary

Membrana dostępna jest w jednym rozmiarze:

 • Geistlich Bio-Gide® Shape, 1 membrana, uprzednio przycięta, 14 x 24 mm

Katalog