Geistlich Bio-Gide®

Geistlich Bio-Gide® - resorbowalna, dwuwarstwowa błona zaporowa

Składa się z wysoko oczyszczonych włókien kolagenowych. Wspomaga gojenie tkanki kostnej i błony śluzowej, stanowi barierę przed wzrostem tkanek miękkich do regenerowanego obszaru. W połączeniu z minerałem kostnym Geistlich Bio-Oss® stanowi najlepiej na świecie udokumentowany System do Naturalnej, Sterowanej Regeneracji Kości i Tkanek.

Geistlich Bio-Gide®, podobnie jak inne biomateriały firmy Geistlich, należy do najczęściej na świecie używanych biomateriałów stosowanych w stomatologii regeneracyjnej. Geistlich Bio-Gide® i Geistlich Bio-Oss® zastosowano dotychczas u prawie 4 milionów pacjentów na całym świecie, co dokumentuje ponad 600 publikacji i doniesienia z praktyk klinicznych.

Naturalne produkty Geistlich Bio-Gide® w sposób bardzo skuteczny wspierają procesy własne organizmu przebiegające podczas odbudowy kości. Błona Geistlich Bio-Gide® umieszczana jest na powierzchni gojącej się kości i służy jako bariera ochronna, zapobiegająca wrastaniu szybko rosnących tkanek miękkich w przestrzeń, która powinna zostać zajęta wolno narastającą tkanką kostną. Naturalna budowa białkowa Geistlich Bio-Gide® przyspiesza procesy gojenia ran oraz, dzięki swoistemu działaniu jako bariera ochronna, umożliwia optymalną regenerację kości. Ponadto, Geistlich Bio-Gide® wspomaga właściwe gojenie rany.

Podczas gojenia Geistlich Bio-Gide® integruje się z tkankami, a następnie, w trakcie procesów metabolicznych zachodzących w ludzkim ciele, ulega stopniowemu rozkładowi.

Dzieje się tak, gdyż Geistlich Bio-Gide® jest błoną wytwarzaną z kolagenu wieprzowego. A w ciele ludzkim białko kolagenowe jest głównym składnikiem skóry oraz tkanki łącznej.

Dlaczego warto wybrać Geistlich Bio-Gide®:

  • dwuwarstwowa struktura – warstwa zbita chroni kość przed wrastaniem błony śluzowej, warstwa porowata umożliwia integrację tkanki kostnej,
         
  • zapewnienie wyższego odsetka przetrwania implantów – pokrycie błoną Bio-Gide okna dostępu bocznego w zabiegu podnoszenia dna zatoki może znacznie zwiększyć objętość i gęstość tworzącej się żywej kości a przez to zapewnić wyższy odsetek przetrwania implantów,
  • wysoki poziom bezpieczeństwa terapii.

Zastosowanie

  • implantologia
  • periodontologia
  • chirurgia stomatologiczna

Video

Dostępne rozmiary

Membrana Geistlich Bio-Gide

13 x 25 mm

Membrana Geistlich Bio-Gide

25 x 25 mm

Membrana Geistlich Bio-Gide

30 x 40 mm

Katalog