Geistlich Mucograft® Seal

Geistlich Mucograft® Seal jest gotową do użycia matrycą o wygodnym owalnym kształcie. Zapewnia alternatywę dla przeszczepów tkanek miękkich. Geistlich Mucograft® Seal jest przeznaczony do zamykania kieszeni poekstrakcyjnych z zachowanymi ścianami policzkowymi w połączeniu z Geistlich Bio-Oss® Collagen w zabiegach zachowania krawędzi dziąsła.

Geistlich Mucograft® Seal składa się z dwóch struktur: kompaktowa struktura zapewnia stabilność I umożliwia otwarte gojenie, gąbczasta struktura wspiera stabilizację skrzepu krwi oraz wrastanie komórek tkanek miękkich.

Dlaczego warto wybrać Geistlich Mucograft® Seal:

 • Minimalnie inwazyjna.
 • Niskie ryzyko powikłań.
 • Tworzy przewidywalne wymiary tkanek miękkich dla późniejszego zarządzania tkankami miękkimi oraz pozwala na elastyczne zarządzanie czasem wstawienia implantu.
 • Wczesne wstawienie implantu możliwe po 8-10 tygodniach od ekstrakcji.
 • Skrócony czas procedury chirurgicznej w porównaniu do autogennych przeszczepów.
 • Szybsze gojenie się blizn tkanek miękkich w porównaniu do autogennych przeszczepów.
 • Naturalny kolor tkanki miękkiej oraz dopasowanie tekstur.

Zastosowanie

Geistlich Mucograft® Seal jest małą okrągłą matrycą stworzoną dla zamykania kieszeni poekstrakcyjnych z zachowanymi ścianami policzkowymi.

Geistlich Mucograft® Seal jest łatwy w użyciu:

 • Nie potrzeba wstępnej obróbki ani wstępnego nawilżenia.
 • Należy usunąć nabłonek przyległy do brzegów miękkiej tkanki przed aplikacją Geisltich Mucograft® Seal, tym samym stwarzając warunki dla migracji komórek tkanek miękkich do macierzy.
 • Umieść kompaktową strukturę na zewnątrz a strukturę gąbczastą w stronę kieszeni poekstrakcyjnej.
 • Zamknij używając niewchłanianych nici, nie kleju.
 • Bliska adaptacja macierzy do krawędzi tkanek może być uzyskana dzięki przerywanemu szwowi, podwójnie przerywanemu szwowi oraz szwowi krzyżowemu.

Gotowa do użycia: bezpośrednio z blistra na ubytek bez wcześniejszego przygotowywania lub nawilżania.

Geistlich Mucograft® Seal nie wymaga wcześniejszego nawilżenia ani mycia. Powinna być wyjęta i bezpośrednio nałożona na ubytek w postaci suchej.

Przed aplikacją Geistlich Mucograft® Seal, przyległe krawędzi tkanki miękkiej powinny mieć odsłonięty nabłonek. To umożliwia migrację komórek tkanek miękkich z ich krawędzi do matrycy.

Orientacja Geistlich Mucograft® Seal: kompaktowa struktura macierzy powinna być skierowana do zewnątrz, a gąbczasta struktura powinna być skierowana ku kieszeni poekstrakcyjnej. Gąbczasta struktura Geistlich Mucograft® Seal jest paskowana, aby łatwiej było je odróżnić.

Bliska adaptacja matrycy do krawędzi tkanek może zostać uzyskana dzięki pojedynczym przerywanym szwom…

…podwójnym przerywanym szwom…

…lub szwom krzyżowym.

Video

Dostępne rozmiary

Geistlich Mucograft® Seal to matryca z kolagenu wieprzowego do regeneracji tkanek miękkich w zabiegach ekstrakcji.

8 mm

12 mm

Katalog