PERIOTEST M / PERIOTEST CLASSIC

PERIOTEST M i PERIOTEST CLASSIC

Błyskawiczna, łatwa i obiektywna ocena przyzębia, stopnia osteointegracji implantu i zgryzu.

Zastosowanie w: implantologii, periodontologii, ortodoncji, zaburzeniach czynnościowych, wadach zgryzu.

Jak dziala PERIOTEST?

Elektronicznie sterowana głowica udarowa uderza w powierzchnię zęba lub implantu cztery razy na sekundę.
Częstotliwość uderzeń stopniowo maleje. Im bardziej jej ruchy są spowalniane, tym stabilniejsza jest badana część przyzębia lub kości, co oznacza, że posiada ona wiąkszą zdolność amortyzacji.

Dokonuje on obliczeń na podstawie ok. 16 sygnałów uzyskanych w wyniku uderzania głowicy urządzenia o ząb lub implant. Wynikiem pomiaru jest “wartość PERIOTESTU” zęba lub implantu.

Parametr ten dostarcza informacji o czynnościowych własciwościach przyzębia oraz ewentualnych zmianach w stopniu osteointegracji implantu. Wartość wyniku badania PERIOTEST jest ściśle skorelowana ze stopniem rozchwiania zębów. Nie jest to więc konwencjonalny pomiar parametrów uzębienia.

Dostępny w wersjach: stacjonarnej PERIOTEST CLASSIC oraz w wersji mobilnej, bezprzewodowej PERIOTEST M.