PODCZAS SZKOLENIA

 • nauczysz się prawidłowego planowania implanto-protetycznego
 • nauczysz się dokładnej analizy badania tomografii cyfrowej CBCT
 • nauczysz się obsługi jednego z najbardziej innowacyjnych programów do analizy badań CBCT
 • poznasz najlepszy z dostępnych system szablonów chirurgicznych MGuide

PROGRAM

Temat: Pierwszy krok w implantologię cyfrową

1. Część teoretyczna:

 • sposoby planowania leczenia implantoprotetycznego kiedyś i dziś
 • leczenie implantoprotetyczne z zastosowaniem Digital SmartPack
 • znaczenie diagnostyki CBCT w planowaniu leczenia
 • zasady poprawnego planowania w implantologii
 • rola stabilizacji pierwotnej i co może ona wnieść do naszego postępowania
 • leczenie implantologiczne w prostych i złożonych przypadkach
 • wykorzystanie szablonów implantologicznych i korzyści płynące z ich zastosowania

2. Część praktyczna:

 • analiza zdjęcia tomograficznego ze wskazaniem kluczowych elementów
 • wytyczenie przebiegu kanału nerwu zębodołowego dolnego
 • określenie optymalnej wielkości implantów
 • opracowanie raportu implantologicznego
 • analiza gęstości kości w różnych płaszczyznach
 • określenie potrzebnej objętości materiału kościozastępczego
 • implantacja z użyciem szablonów MGuide na modelach

PROWADZĄCY

lek. dent. Bartosz Mulawa

Absolwent Wydziału Lekarskiego, Oddziału Stomatologii,  CM UJ w Krakowie. W 2014 roku ukończył Akademię Garmedu nabywając umiejętności implantologiczne.
Uczestnik licznych kursów w Polsce i zagranicą z dziedziny implantologii, regeneracji kości, zarządzania tkankami miękkimi i protetyki.  Doktor Bartosz od 2016 roku prowadzi w Warszawie własną klinikę „Stomatologia Bartosz Mulawa Create Your Smile”, w której zajmuje się planowaniem leczenia, implantologią, chirurgią oraz protetyką. Kładzie nacisk na małoinwazyjną stomatologię. W planowaniu leczenia wykorzystuje między innymi DSD (Digital Smile Design), szablony chirurgiczne oraz CGF (Concentrated Growth Factors). Prywatnie doktor  aktywnie spędza czas wolny biegając i podróżując. Dr Bartosz Mulawa jest członkiem Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej PASE oraz certyfikowanym wykładowcą Digital Dentistry Society Poland.

KOSZT UDZIAŁU

700 pln brutto

ZAPISY

tel.: +48 601 354 908
zapisy@medif.com