PODCZAS SZKOLENIA

 • nauczysz się prawidłowego planowania implanto-protetycznego
 • nauczysz się dokładnej analizy badania tomografii cyfrowej CBCT
 • nauczysz się obsługi jednego z najbardziej innowacyjnych programów do analizy badań CBCT
 • poznasz najlepszy z dostępnych system szablonów chirurgicznych MGuide

PROGRAM

Temat: Pierwszy krok w implantologię cyfrową

1. Część teoretyczna:

 • sposoby planowania leczenia implantoprotetycznego kiedyś i dziś
 • leczenie implantoprotetyczne z zastosowaniem Digital SmartPack
 • znaczenie diagnostyki CBCT w planowaniu leczenia
 • zasady poprawnego planowania w implantologii
 • rola stabilizacji pierwotnej i co może ona wnieść do naszego postępowania
 • leczenie implantologiczne w prostych i złożonych przypadkach
 • wykorzystanie szablonów implantologicznych i korzyści płynące z ich zastosowania

2. Część praktyczna:

 • analiza zdjęcia tomograficznego ze wskazaniem kluczowych elementów
 • wytyczenie przebiegu kanału nerwu zębodołowego dolnego
 • określenie optymalnej wielkości implantów
 • opracowanie raportu implantologicznego
 • analiza gęstości kości w różnych płaszczyznach
 • określenie potrzebnej objętości materiału kościozastępczego
 • implantacja z użyciem szablonów MGuide na modelach

PROWADZĄCY

lek. dent. Bartosz Mulawa

Absolwent Wydziału Lekarskiego, Oddziału Stomatologii,  CM UJ w Krakowie. W 2014 roku ukończył Akademię Garmedu nabywając umiejętności implantologiczne.
Uczestnik licznych kursów w Polsce i zagranicą z dziedziny implantologii, regeneracji kości, zarządzania tkankami miękkimi i protetyki.  Doktor Bartosz od 2016 roku prowadzi w Warszawie własną klinikę „Stomatologia Bartosz Mulawa Create Your Smile”, w której zajmuje się planowaniem leczenia, implantologią, chirurgią oraz protetyką. Kładzie nacisk na małoinwazyjną stomatologię. W planowaniu leczenia wykorzystuje między innymi DSD (Digital Smile Design), szablony chirurgiczne oraz CGF (Concentrated Growth Factors). Prywatnie doktor  aktywnie spędza czas wolny biegając i podróżując. Dr Bartosz Mulawa jest członkiem Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej PASE oraz certyfikowanym wykładowcą Digital Dentistry Society Poland.

TERMINY

15.03.2022
WARSZAWA

06.04.2022
SZCZECIN

22.06.2022
KATOWICE

07.09.2022
GDAŃSK

KOSZT UDZIAŁU

700 pln brutto

ZAPISY

tel.: +48 601 354 908
zapisy@medif.com