PROGRAM

Temat: Warsztaty piezochirurgiczne z autogennymi metodami regeneracji

• Korzyści z technologii piezoelektrycznej a konwencjonalne rozwiązania alternatywne.

• Zakres zastosowań – omówienie procedur ze wskazówkami praktycznymi.

• Korzyści dla pacjenta i lekarza płynące ze stosowania technologii piezo.

• Czynniki wzrostu – wprowadzenie, działanie, możliwości.

• Znaczenie komórek macierzystych (CD34+).

• Jak zacząć i rozwinąć pracę wykorzystującą metody autogenne w gabinecie stomatologicznym.

• Zastosowanie cgf jako nośnika materiałów do augmentacji kości

• Inne możliwości zastosowania czynników wzrostu.

• Porównanie cgf i lpcgf z innymi autogennymi materiałami pozyskiwanymi z krwi (prp, prf, a-prf).

• Zastosowanie cgf w stomatologii.

• Inne możliwości zastosowania czynników wzrostu.

• Porównanie z innymi metodami otrzymywania fibryny bogatopłytkowej.

WARSZTATY:

• Ćwiczenia procedur chirurgicznych na preparatach zwierzęcych przy użyciu urządzenia piezochirurgicznego.

• Sinus lift otwarty – preparacja okienka (jajko kurze).

• Rozszczepienie wyrostka z użyciem zestawu crest spliting.

• Atraumatyczna ekstrakcja.

• Pobieranie bloczka kostnego do przeszczepu.

• Pobranie krwi. • Otrzymywanie cgf.

• Wytworzenie sticky bone.

• Otrzymanie lpcgf wraz z omówieniem jego zastosowań (m. In. w leczeniu stawów skroniowo-żuchwowych oraz uzdatniając powierzchnię implantów).

• Wytworzenie biologicznej membrany ze skoncentrowanych czynników wzrostu.

• Zastosowanie techniki „el poncho” w trakcie implantacji. • Przygotowanie materiału do regeneracji kości z wykorzystaniem urządzenia roundup.

PROWADZĄCY

Lek. med. Piotr Cichoń, specjalista chirurg szczękowo-twarzowy

Wieloletni pracownik naukowy w I klinice chirurgii szczękowotwarzowej Akademii Medycznej w Warszawie. Asystent profesora Leszka Krysta. Autor artykułów w fachowej prasie medycznej. Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologów Stomatologicznych. Posiada 20-letni staż w implantologii oraz prestiżowy Certyfikat Umiejętności w dziedzinie implantologii stomatologicznej. Właściciel i Kierownik Medyczny NZOZ EXTRADENT PIOTR CICHOŃ.

Dr n. med. Janusz Goch

Absolwent Akademii Medycznej w Lublinie Wydziału Stomatologii (1994r). Doktor nauk medycznych ze specjalizacją z Chirurgii Stomatologicznej. Swoją wiedzę zdobywał między innymi w Rosji, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Szwajcarii, Izraelu. Prowadzi prywatną praktykę stomatologiczną GENESIS w Biłgoraju i w Janowie Lubelskim. Przez kilka lat pracował w Wielkiej Brytanii.
Doświadczony praktyk z zakresu implantologii oraz sterowanej regeneracji kości i tkanek. Autor publikacji z dziedziny implantologii. Od kilku lat wykładowca i konsultant medyczny firmy Straumann A G.

TERMINY

29.03.2022
BYDGOSZCZ

26.04.2022
BIAŁYSTOK

07.06.2022
POZNAŃ

20.09.2022
WROCŁAW

07.10.2022
SZCZECIN

06.12.2022
WARSZAWA

KOSZT UDZIAŁU

700 pln brutto

ZAPISY

tel.: +48 601 354 908
zapisy@medif.com