MIS POLAND ZOSTAŁO PARTNEREM MERYTORYCZNYM IMPLANT MASTERS POLAND!

Współpraca MIS Poland i Implant Masters Poland owocować będzie licznymi wydarzeniami, publikacjami i badaniami naukowymi. Jej celem jest promowanie najwyższych standardów leczenia implantoprotetycznego.